Kalendář akcí

loader
První kontrola z MŠMT za námi
 

Jako zpestření mezi články o chaloupkách přinášíme i jeden rozhovor. S hlavní vedoucí chaloupky Bozkov 2007 Mrg. Silvií Frydrýškovou jsme si povídali o kontrole z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. (dále jen MŠMT)

Čekali jste návštěvu z MŠMT?
Ne. Bylo to pro nás velké překvapení, když se objevili, trošku šok, panika, ale vše se v dobré obrátilo. (smích)

Kdo vlastně tvoří takovou “kontrolní komisi” ?
Tak k nám přijeli tři pracovnice MŠMT a pan řidič.

Jak probíhala samotná kontrola?
Tak ukázali jsme jim vše, co jsme mohli.Vše, po čem se pídili.

Co dámy nejvíce zajímalo?
Sociální zařízení a program. Tím byli překvapeni, doslova nadšeni. Ten den měla zrovna na starosti sv. Zdislava a shodou okolností to bylo i biřmovací patronka jedné z těch žen.

Co myslíte, že kontrolu nejvíce překvapilo nebo zaujalo?
Asi ti čtyři hlavní vedoucí. (V letošním roce totiž další tři vedoucí úspěšně absolvovali kurz Hlavního vedoucího. pozn. redakce)

Co na návštěvu říkaly děti?
Děti si ani nevšimly, že tam nějaká kontrola byla. Pokud ano, jejich nejčastější reakce byla: Cože? Tady je kontrola?? Já mám bordel ve skříni!

Dala si kontrola kávu nebo čaj?
Jednou kávu, jednou čaj a jednou nic.

Jak na kontrolu zareagoval místní pan farář?
Velmi dobře, protáhl je celou farou, vyvedl je na věž, byl z nich zkrátka nadšen.

Je něco, co byste chtěla, aby závěrem zaznělo?
Ano, sice se to netýká kontroly, ale chtěla bych jménem celé chaloupky velice poděkovat manželům Noskovým za to, že nám dopravili proviant i batohy z Telče do Bozkova i zpět, a to vše bezplatně. Ještě jednou MOC děkujeme.