Kalendář akcí

loader
Jak se přihlásit na chaloupku?
Jak se přihlásit na chaloupku?
Na chaloupku se můžete přihlásit elektronicky (zasláním emailu), nebo telefonicky.

Jak se přihlásit elektronicky?
Stačí si vybrat chaloupku a odeslat emailem hlavnímu vedoucímu tyto údaje:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
Datum narození:
Kontaktní telefon:
Email je uveden u každé chaloupky u hlavního vedoucího.

Jak je to s cenou chaloupek?
Pokud se přihlásíte do 15. května, bude pro vás chaloupka levnější. Cena jednotlivých chaloupek je uvedená v podrobnějších informacích.

Platí se nějaká záloha?
Ano, zavedli jsme také placení záloh, protože bychom rádi předešli odhlašování dětí na poslední chvíli, což vedoucím značně zasahuje do rozpočtu chaloupky. Proto zavádíme platbu nevratné zálohy 1000 Kč předem, která by měla být uhrazena do 15. června na bankovní účet č. 2500071218/2010. Předem děkujeme za respektování tohoto pravidla.

Jaký uvést variabilní symbol?
Po obdržení přihlášky vám hlavní vedoucí sdělí váš variabilní symbol, pod kterým, prosím, zašlete zálohu.