Kalendář akcí

loader
Ministrantský výlet na Landštejn a Montserrat

Dne 28.6. jsme na pozvání pana děkana vyrazili na výlet. Kdo? No přece my, ministranti. Slezení se před farním úřadem proběhlo podle plánu, pan Dolský (kterému moc děkujeme) nás nalodil do svého auta, zbytek pobral pan děkan. V záloze byl ještě vůz Kamaritových (kterým také děkujeme). Vyrazili jsme směrem na Klášter (to velké K tam patří). Kdo ještě nebyl v krásném barokním kostele v obci Klášter (mezi Starým Městem pod Landštejnem a Novou Bystřicí), měl by se tam podívat. My jsme ho prošli s výkladem paní průvodkyně doplňovaným poznámkami pana děkana. Navštívili jsme i podzemí pod kostelem. Odtud vedla naše cesta na Landštejn, kde jsme kromě menší sbírky zbraní obdivovali hlavně výhled z věže. Z Landštejna jsme vyrazili směrem ke karmelitánskému klášteru v Kostelním Vydří. Tam jsme si mohli prohlédnout místní knihovnu, ve které by místy bylo pro někoho náročné přečíst i jen jednu knihu (deset centimetrů tloušťka – žádná míra). Po prohlídce nás opustil pan děkan, který musel konat svoje povinnosti, my jsme vyjeli na známé poutní místo – Montserát. Tady nás čekalo opékání vuřtů a vlastní zakončení celé akce. Strávili jsme hezký den, viděli věci které každý neviděl a zažili to, co zažil málo kdo. Děkujeme všem, kdo se na celé akci podíleli jakýmkoliv způsobem a panu děkanovi za pozvání (které s radostí přijímáme i do dalších let, což mu jistě udělá radost).