Kalendář akcí

loader
Genesis

V září k naší velké radosti začali vystrkovat růžky starší ministranti. Zorganizovali skvělý jednodenní výlet pro mladší kluky. Od té doby s námi bydlí v klubovně a straší pan Strašák. Dokonce mu buší srdíčko frekvencí 60 tepů za minutu :-)

Genesis

V sobotu 20. 9. se vydala skupina neohrožených dobrodruhů odhalit tajemství spojená s knihou Genesis. Pokud hádáte, že jsme se zabývali stvořením světa, jste na správné cestě. Nejprve jsme oddělovali světlo od tmy (tedy - přesněji řečeno jsme nejprve dva hráče - světlo a tmu - k sobě přivázali), stavěli klenbu nebeskou, vyzdvihovali kontinenty, poznávali je a tvořili tak povrch Země, na obloze jsme umísťovali světla, poté jsme nesmírnosti vzdušné a vodní osadili létavci a rybami všeho druhu, kteří pak o vládu nad světem soupeřili známou hrou zaháněná. Později jsme ještě doplnili zvířata při dosti fyzicky vyčerpávající hře, zkoumající naše vědomosti v tomto oboru. Na závěr, již za šera večerního, byl stvořen člověk, jeho srdce (budík) se rozběhlo a po závěrečné modlitbě a tradiční večerce, byl náš nový kamarád odnesen do klubovny.
Dílo naše stvořitelské bylo dokončeno a připomnělo nám dílo daleko dokonalejší i jeho Tvůrce. Vřelé díky všem těm, kdo se na přípravě tohoto výletu podíleli.
V. Š.