Kalendář akcí

loader
Výroční zpráva 2005

 

Výroční zpráva 2005

Salesiánský klub mládeže Telč

Zdravíme všechny děti, rodiče, chaloupkáře i táborníky, skokany...

 


Právě začínáte číst výroční zprávu Salesiánského klubu mládeže Telč. Na několika stránkách najdete aktivity s dětmi a mládeží, které proběhli v rámci našeho klubu během roku 2005.

Tento rok byl pro nás ve znamení velkých změn. Celoroční činnost přešla začátkem školního roku do mladších rukou a po dlouhých diskuzích jsme se domluvili na postupu klubu v dalších letech, a to zvláště na změně vedení.

Mezi úspěchy, ze kterých mám opravdu radost, patří přidání se pedagoga Mgr. Silvie Frydrýškové, která uspořádala chaloupku pro holky. Dále pak taneční spolek, který pravidelně vystupuje na křesťanském plese, protože letos i vzhledem ke svému krátkému trvání obdržel na sezónu 2005/2006 již další tři pozvánky.

Také musím poděkovat všem dobrovolným pracovníkům, kteří mnohdy mravenčí prací, jako je příprava schůzek a podobných akcí, přispěli k naplnění cílů naší organizace. Děkuji.

 

Salesiánský klub mládeže Telč (SKM Telč)

Salesiánský klub mládeže Telč je občanské sdružení, které se zabývá výchovnou, formací a celkovým rozvojem mládeže v salesiánském duchu. Náplň činnosti pak tvoří kulturní a vzdělávací akce, sportovní činnosti, zájmové činnosti, teoretická příprava animátorů, zajišťování dotací a hospodářská doplňková činnost. Termín „v salesiánském duchu“ znamená, že činnost klubu je založena na křesťanských hodnotách. Salesiáni jsou především známí svými chaloupkami (tábory) a prací s dětmi z dětských domovů. Křesťanství je zde chápáno jako soubor hodnot na nichž animátoři staví při práci s dětmi a mládeží. Nejedná se o žádné jiné hodnoty, než ty na kterých je založeno svým vývojem evropské společenství.

Myslíme si, že každé dítě touží po plnohodnotné zábavě, ať už vědomě či podvědomě, a to jde i bez alkoholu a jiných náhražek. Našim cílem je uspokojit jejich touhu po zážitcích, výjimečnosti, po kolektivu a dobrodružství, aby neměli potřebu své zážitky hledat v jiných pochybných zábavách.

SKM Telč má pouze dobrovolné pracovníky. Ke konci roku 2005 SKM Telč čítá 20 dobrovolných pracovníků.

 


Průběh roku, aneb při čem se vedoucí zapotili

Celoroční činnost se skládá převážně ze schůzkové činnosti. Schůzky probíhají jednou týdně (1,5 hodiny) v naší klubovně - budova telčského kina. Respektujeme rozdělení na mladší a starší děti. Během roku 2005 bylo na pět různých schůzek.

O velkých prázdninách se uskutečnily čtyři táborové pobyty. Preferujeme tábory v menším kolektivu kolem 15 dětí, myslíme si, že se na takovéto akci lépe vytvoří z dětí parta. Pro tábory používáme termín chaloupka. Na chaloupce je vždy přítomen proškolený zdravotník (zdravotní sestra, absolvent školení Červeného kříže,...) a hlavní vedoucí s atestací ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Cena chaloupky se pohybuje zhruba 100Kč/den tzn. kolem 1500 Kč. Vedoucí se také podílí na účastnickém poplatku.

Během roku se uskuteční několik víkendových pobytů. Většinou platí, že pro jednu schůzku je jeden víkend. V roce 2005 se mimo jiné uskutečnil i školicí víkend pro vedoucí. Cena bývá asi 150 Kč.

Abyste se Vy rodiče necítili „odstrčení“ :-), tak pro Vás pořádáme v lednu Ples a není to Ples ledajaký.

Nakonec zmíním jednodenní akce např. výlet pro starší do jeskyně Býčí skála, výlety, drakiáda, dny dětí, rocková mše apod.

1. čtvrtletí

- ples

- po delší odmlce se starší dobrodruzi pozvedají z prachu a začíná se opět pařit Dračí doupě, úspěšná hra na hrdiny.

- koncert pro křesťany na téma Bůh je láska.

- víkendový pobyt v Mrákotíně pro ministranty z Telče.

2. čtvrtletí

- jednodenní speologický výlet do jeskyně Býčí skála. I přes objednaný autobus a nečekaně malý počet účastníků se akce vydařila a doufáme, že proběhne i v dalším roce. 

- divadlo na téma „Zapečetěné rty“ (o zpovědním tajemství) hrané pro děti z prvního sv. přijímání.

- den na téma poslední večeře Páně pro děti z prvního sv. přijímání.

- víkend v Mrákotíně pro děti z prvního sv. přijímaní.

- víkend v Mrákotíně pro holky i kluky.

3. čtvrtletí

- čtrnáctidenní chaloupka v Křišťanově, Dobraticích pod Prašivou, Chyškách pro nejmladší

- sedmidenní chaloupka v Ostrově u Macochy pro kluky i holky.

- den dětí v Telči ve spolupráci s Jednotou Orel a KDU.

4. čtvrtletí

- předání celoroční činnosti mladším.

- oprava klubovny – protože nějaký čas nám do klubovny zatékalo byli jsme nuceni posunout začátek schůzek a během září znovu nahodit jednu zeď.

- víkend exercicií s P. Perničkou pro vedoucí.

- víkend pro ministranty.

- den dětí v Mrákotíně a v Radkově ve spolupráci s P. Marešem.

- drakiáda.

- rozsáhlá příprava na ples.

 


O vybraných akcích trochu zeširoka

Školící víkend

V říjnu v Mrákotíně proběhl školící víkend pro činnou mládež. Z přednášejících vystoupil Ing. Jan Bartošek (ředitel protidrogového centra Podcestný mlýn) s tématem spolupráce ve skupině, katechetka Ludmila Švarcová s tématem bible, pedagog Vít Štancl s metodikou her a Martin Kohoutek s přednáškou o účetnictví. Během volného času se o doprovodný herní program staral David Kovář a o naše žaludky pak kuchař Zbyněk Holý.

Víkend zakončil P. Pernička exercičním cvičením. V rámci víkendu jsme se také domluvili na příznivějším nájmu za Mrákotínskou faru, kdy jsme přislíbili kompenzovat nižší cenu různými brigádami. Touto cestou děkuji všem zúčastněným diskuze za ochotu.

Martin Kohoutek

Ministrantská přípravka

Celoroční činnost pro ministranty zahrnuje i takzvanou přípravku pro ministranty, kterou navštěvují kluci, kteří mají zájem o ministrování. Zhruba tři čtvrtě roku trvá, než jsou kluci slavnostně přijati do sboru ministrantů. Následuje krátká informace od Vladimíra Smrčky, vedoucího přípravky.

Ministrantská přípravka probíhá od října 2005 každý čtvrtek od půl páté v salesiánské klubovně. Zájemci z první a druhé třídy se učí základy ministrování, chování v kolektivu atd. Celoročním tématem schůzek se stali Rychlé šípy (předčítání, atmosférické hry). Rovněž se snažíme udržovat kontakt s rodiči. Ministrantskou přípravku navštěvuje sedm kluků.

Vladimír Smrčka

Schůzky pro holky

Od začátku školního roku se stejně jako ministranti schází pravidelně i holky. Každý pátek odpoledne se v klubovně sejde několik holek, aby splnili celoroční úkol našich schůzek – pomohly zachránit firmu Mattel tím, že získají 10 plyšových medvídků na různých planetách vesmíru.

Protože každá cesta do vesmíru něco stojí, musí holky zároveň navštívit 10 zemí Evropy. V každé zemi získají vlajku (kterou zanechají na planetě), a také dostanou peníze, které jim chybí na cestu. Ale nic není zadarmo, a tak se každé zemi musí zavděčit. Vyrábíme z papíru, přírodních materiálů, vymýšlíme pohádku,... Po návštěvě země sice mají nějaké peníze, ale ani to ještě nestačí, a tak také musí prokázat své znalosti Ježíšova života. Putujeme po Svaté zemi a navštěvujeme místa, kde Ježíš působil. Formou otázek, kvizů, soutěží a různých her se dozvídáme něco o jeho životě, působení, apoštolech ale i o životě mnohých světců. Za správně odpovědi, výhru, ale také za každý dobrý nápad nebo aktivitu získávají finanční odměnu, kterou ukládají do společné banky. Jakmile získají určitou částku, letíme na planetu, kde za odměnu získají plyšového medvídka.

Tereza Pavlíčková

 


O životě trosečníků

 Jan Plunder se stará o přípravu schůzek pro starší ministranty. Na schůzkách je vidět jeho skautská výchova a je to dobře.

Starší ministranti pod vedením Plůni, Vojty a Ondry, již coby trosečníci dosáhli mnohých úspěchů – po úmorném stopování dostihli tajemného cizince, jenž jim předal zprávu o pokladu ukrytém na jejich ostrově, a tak mohli naši ztroskotanci postoupit na civilizačním stupni zase o kousek výš – totiž od výměnného obchodu k penězům. A jak se dalo očekávat, projevili kluci obchodního ducha a začali čile vydělávat, takže za necelé dva měsíce již někteří nashromáždili velké jmění.

Ale nezůstalo jen u her – protože správní ministranti by měli o své farnosti vědět co nejvíce, dostali kluci dlouhodobý úkol – z jakýchkoli pramenů načerpat informace o některém z kostelů v Telči a okolí a za čas pak předvést svým kolegů vše, co zjistili – za čas se tedy můžeme těšit na referáty o kostelech Jména Ježíš, sv. Jakuba a o kapličce sv. Rocha. Odměna je samozřejmě nemine, a tak jim držte palce a neupírejte pomoc, až vás přijdou požádat o část vašich znalostí – vždyť o vzdělání mládeže by mělo jít především. Schůzky probíhají v Salesiánské klubovně jedenkrát týdně po hodině a půl.

Jan Plunder

Chaloupka Dobratice

 Hlavní vedoucí David Kovář píše prázdninové chaloupce, kde se proti nám spiklo nejen počasí, ale i počet účastníků. Alespoň byla důkazem, že malý počet dětí ještě nutně neznačí neúspěch akce.

Z prázdninového července uběhly teprve 2 dny, v kalendáři bylo zakroužkováno právě 3. července, když se na Telčském nádraží sešlo dva a půl páru dobrodruhů, kteří dostali pozvánku na galaktický kurs v Dobraticích pod Beskydy a hozenou rukavici zvedli.Co se zdálo v podobě malého počtu účastníků neštěstím se později ukázalo jako požehnání. Cestou jsme ještě nějaké ty kousky pobrali, sečteno podtrženo nás bylo v době největšího rozkvětu 11, z toho 5 se snažilo tuto sešlost kočírovat.

Musím poznamenat, že počasí jsme při vší nejlepší snaze naplánovat nezvládli. Z těch 14 dní tak 10 pršelo a tady jsme právě ocenili menší počet účastníků. Že se dají i leckteré hry na ven zahrát vevnitř a že každý najde dost místa na sušení je fakt k nezaplacení. Ani špatné počasí nám však nezabránilo uspořádat lov na Africkou královnu, ochutnat koupel v ledovém bazénku i lázeň v sauně, zazávodit si na vlastnoručně vytvořených kluzácích nebo dokonce důkladně prozkoumat, jak se vede boj proti internetovým virům. Ústředním motivem však byl obchod o poukázky zajišťující různé výdobytky blahobytu 21. století, jako je rádio, televize, opušťák z rozcvičky, nebo cukr do čaje. Ani ten, kdo víc šetřil, než utrácel, nepřišel zkrátka. Na rautu poslední den se také platilo astronomickou měnou. Díky neziskové organizaci se však dostalo i na ty nejchudší, takže radost byla všeobecná. Ptáte se jaká byla chajda v Dobraticích? Byla malá, byla jiná, byla unikátní, kdo tam nebyl, nepochopí.

 

 


Finanční a jiné zprávy

SKM Telč čerpá především ze zdrojů dotace rozdělované ústředím. Dotace je z fondu dětí a mládeže MŠMT.

Rozpočet dotace

Chaloupky:

19931 Kč

Jednodenní akce, pravidelné schůzky:

2883 Kč

Provoz klubu:

2972 Kč

Dotací celkem

25787 Kč

 

Rozpočet akcí

Chaloupky

164955 Kč

Jednodenní akce, pravidelné schůzky

27512 Kč

Provoz klubu

5945 Kč

Rozpočet celkem

198412 Kč

 

 

Počet účastníků na akcích

Chaloupky:

48

Jednodenní (dětské dny, kultura):

454

Schůzky:

48

Víkendové akce:

72

Celkem účastníků:

622

 

 

Plánované akce

Protože lednový křesťanský ples je velmi úspěšný a pomalu nám přestává stačit kapacita sálu, rádi bychom uspořádali i letní obdobu. Akce, které proběhly v roce 2005 se budou z větší míry opakovat. Změny nastanou v táborech, kdy se budou pořádat dvě smíšené chaloupky (místo jedné) a dvě pro kluky. Dále bychom rádi zajistili financováni i z jiných zdrojů.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří nás podporují finančně, morálně či jiným způsobem. Rodičům, že nám svěřují své nejmilejší, protože bez nich by naše činnost neexistovala. Díky.

 

Martin Kohoutek, předseda

tel. 605244631

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript