Kalendář akcí

loader
Výroční zpráva 2007

 Výroční zpráva za rok 2007


Salesiánský klub mládeže Telč

 Seznam pořádaných aktivit

 


Činnosti SKM Telč směřují k zajištění bohatého, celoročního volnočasového programu pro organizované i neorganizované děti a mládež (věkové kategorie 7-18 let) z regionu Telčska. Do volnočasových aktivit se mohou zapojit děti a mládež bez ohledu na své náboženské vyznání. Program zahrnuje pravidelné schůzky, vícedenní a jednorázové akce i letní chaloupky (tématické dětské tábory). Základním pilířem Salesiánského klubu mládeže Telč jsou však pravidelné celoroční aktivity, které ústí čtrnáctidenní chaloupkou. Během roku jsme vedli 8 pravidelných schůzek a uspořádali 5 víkendových pobytů a 5 chaloupek, dále pak několik kulturních a jednodenních výletů či akcí.

Chaloupky 2007

V průběhu školních prázdnin uspořádalo SKM Telč pro děti a mládež 4 běhy 14ti denních chaloupek – táborů a jeden běh vícedenního pobytu. Letos se jedna chaloupka uskutečnila i na Slovensku. Chaloupky mají vždy téma, Chaloupky navazují na pravidelnou činnost dětí v průběhu školního roku.. V každé skupině bylo maximálně 20 dětí. Důvod menšího počtu v jednotlivých bězích tábora je, že se děti dokáží v menším počtu mnohem snadněji stmelit v kolektiv, dát vzniknout novým přátelstvím i se lépe vytvoří vztah mezi vedoucím a dítětem. Každý běh letního tábora měl zvolenou určitou tématiku –Egypt, Svatí mezi námi….. Organizačně je letní tábor zajišťován prostřednictvím dobrovolníků - každého běhu tábora se zúčastní 6-7 vedoucích, včetně zdravotníka a hlavního vedoucího s akreditací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Na chaloupce v Českém ráji proběhla kontrola MŠMT. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady.

· Chaloupka – smíšená mladší 14 dní – Rychnov na Moravě

· Chaloupka – mladší kluci 14 dní – Jeseníky

· Chaloupka – smíšená mladší 10 dní – Český ráj

· Chaloupka – starší kluci 14 dní – Slovensko

· Vícedenní - smíšená Jarní prázdniny, Velká Lhota

Víkendové chaloupky


Víkendový pobyt bývá pořádán zpravidla pro zpestření pravidelné schůzkové činnosti na některé z okolních far. Náplň tvoří převážně hry, které není možné hrát během roku v klubovně. Na víkendových akcích je vždy přítomen zdravotník a akreditovaný hlavní vedoucí.

Proběhlé víkendové chaloupky v roce 2007:

· Cesta vlakem kolem ČR - jaro

· Dvoudenní akce přes čarodějnice - jaro

· Školení vedoucích schůzek - podzim

· Víkendovka pro děti v náboženství - podzim

· Setkání asistentů chaloupek - podzim

· Pout do Hustopečí – podzim

Pravidelné schůzky


Schůzky probíhají pravidelně jednou týdně (1,5 hodiny) v naší klubovně - budova katolického domu, nebo na faře v Telči. Některé schůzky jsou tématicky zaměřené, a to platí zejména pro ministrantské schůzky. Náplň ostatních schůzek pak tvoří hraní her, tvořivá ruční práce, tanec apod. Cílem schůzek je vytvořit z dětí i samostatně správně fungující partu vrstevníků. Novinkou jsou taneční schůzky v katolickém domě. Schůzky vedou dobrovolníci starší osmnácti let, v několika případech jim pomáhají mladší asistenti.

Schůzky, leden – červenec:

· ministrantská přípravka

· ministranti mladší

· ministranti starší

· mladší holky

· volejbal

· dračí doupě pro mladší

Schůzky, září – prosinec:

· taneční schůzky, 1x za 14 dní

· ministrantská přípravka

· ministranti mladší

· ministranti starší

· mladší holky

· spolčo pro starší, smíšené

· dračí doupě pro mladší

· dračí doupě pro starší

· volejbal na nových školách

 


O vybraných akcích trochu blíže

Misijní kongres

V sobotu 6. října se v brněnské katedrále uskutečnil 3. celostátní misijní kongres dětí. Naše farnost se ho zúčastnila také v čele s panem kaplanem P. Josefem Rybeckým.
Na začátek jsme se sešli v katedrále svatých Petra a Pavla, kde bylo připraveno uvítání a seznámení s průběhem dne. Rozdělili nás do pěti skupin. Každá patřila k jednomu z kontinentů a měla svou barvu. Austrálie a Oceánie – modrou, Amerika – červenou, Afrika – zelenou, Asie – oranžovou a Evropa – bílou. V každém kostele v centru Brna nám představovali svůj kontinent. Bylo to formou her, soutěží a divadel. Byl to hezký a pestře přichystaný program, zábavně i naučně vytvořený. Asi největší dojem na nás udělala atmosféra v katedrále za zpěvu křesťanských písní tamního sboru. Byla to radost spousty lidí okolo, jakási společná jistota všech shromážděných, naděje, víra a hlavně láska k Bohu, byla uklidňující a naplňovala pokojem a klidem, zároveň byla neuvěřitelně silná a dojemná.
Všem se nám to moc líbilo a určitě se chceme zúčastnit příště! A co vy? Zaváhali jste letos? Tak si to příště rozhodně nenechte ujít!!

Helena Vítů

Cesta vlakem kolem ČR

Nápad objet celou ČR během víkendu a jenom vlakem vznikl zcela náhodou. Myslím, že nikdo nevěřil tomu, že se tato akce uskuteční. Ale jak už to tak bývá, opak byl pravdou. V pátek 23. března se nás šest nadšenců sešlo na telčském nádraží ve velmi dobré náladě. Počasí nám sice moc nepřálo a při představě spánku pod širým nebem, ze kterého prší, se možná někomu ani vyjet nechtělo, ale touha zažít něco neobvyklého byla silnější. A tak jsme s odvahou a dobrou náladou nasedli do osobního vlaku jedoucího směrem na Kostelec u Jihlavy. Vagónem se rozezněla kytara a za zpěvu se nám za okny měnila krajina dobře známá za neznámou. Začátek cesty znamenal i začátek dlouhého vlaku, který se díky vagónkům namalovaných od průvodčích během cesty stával stále delším.
V Kostelci se naše skupina rozrostla o další 4 a vybarvila se pěkně do žluta. Trička s nápisem “Cesta vlakem kolem ČR” se pro mnohé spolucestující stala důvodem k podnícení zvědavosti. Konečnou stanicí prvního dne se pro nás staly Karlovy Vary. Celonoční procházka po krásném městě nás sice všechny docela vyčerpala, ale od další cesty neodradila.
V sobotu nás čekalo 15 přestupů, které proběhly všechny bez velkých potíží. Vystřídali jsme během celého dne 15 vlaků, ať už starších nebo modernějších, rychlých nebo pomalejších. Nálada cestovatelů byla stále dobrá a střídala se záchvěvy nálady skvělé. Celý den byl prostoupen chvílemi ticha, ve kterých jsme všichni doháněli spánkový deficit. Cesta ubíhala velmi rychle, a proto jsme se ani nenadáli a byla tu cedule s nápisem Frenštát pod Radhoštěm. Při výstupu z vlaku jsme se všichni zhrozili, protože země byla pokrytá asi 10 cm sněhu. Hlavní otázka, která se honila všem rozespalým cestovatelům hlavou, byla: “Kam to dneska složíme hlavu?” Naštěstí nás milí nádražáci ubytovali v jednom z vagónů, kterým jsme brzy ráno měli pokračovat dál. Ulehli jsme tedy, kde se dalo a vzbudili nás až první příchozí cestující.
Z Frenštátu jsme vyjížděli ve 4:40 rozespalí, ale přeci jenom trochu odpočinutí. Čekal nás poslední den naší neobvyklé cesty, ve které nás čekalo posledních 10 vlaků. Nás vláček po kolejích odvážel směrem k domovu. Ze Znojma jsme nabrali směr Okříšky. Na této trati nás potkala první a zároveň i poslední nehoda naší cesty – rozbitý motor. Naštěstí docela rychle přijela nová mašina a odvezla v pořádku celý vlak do Okříšek. Poslední vláček, tzv. “Slavonická střela” nás v pořádku dovezla až na telčské nádraží. Tam propukla oslava zdárné cesty. Nechybělo ani pověstné líbání peronu, což značí velký dík Českým drahám, že jsme v pořádku a bez problému dojeli!
A trochu statistiky na závěr: za víkend jsme objeli celou Českou republiku, ujeli 1534km, ve vlaku strávili přes 33 hodin, zkontrolovalo nás 34 různých průvodčích, 238krát jsme slyšeli pískat brzdy, absolvovali 31 přestupů, vystřídali 32 vlaků, projeli 394 různých zastávek, naspali asi 6 hodin, minimální čas na přestup jsme měli 2 minuty a psali o nás ve třech novinách. Cílem příštího roku se stává Slovensko…

(Tereza Pavlíčková)

 


Chaloupka “Harry Potter” 5.-9. března v Cizkrajově

Tak nám začal další nový kouzelnický školní rok. V pondělí odpoledne 5. března se noví studenti setkali s námi profesory na nádraží v Telči, abychom společně vyrazili do školy v Bradavicích, kam nás dovedl klíčník Hagrid. Hned první večer při slavností hostině nás Tajemný klobouk rozdělil do čtyř kolejí: Havraspár, Jitroznov, Mlhohluk a Mrzimor.
V  těchto skupinkách se studenti vzdělávali např. vyráběním klobouků, zhotovováním létacích dopravních prostředků nebo se učili pravidla Famfrpálu. Ten jsme hned vyzkoušeli a místní obyvatelé se nestačili divit, co že se to za tou farskou zdí děje.
Samozřejmě jsme vyrazili i poznávat okolní přírodu. Jedno dopoledne jsme šli křížovou cestou až na Monserat, kde nám otec Michal Polenda sloužil soukromou mši svatou.
Celou chaloupkou nás provázel tajemný deník, vševědoucí zrcadlo a také všudypřítomné  zlo v podobě lorda Voldemorta. Ten na nás poslal zlého zlobra, který nám schoval všechna naše plyšová zvířátka nebo nás nemile překvapil skřítkem Dobym, kterému jsme však pomohli a zachránili ho. Nejvíc nám dalo zabrat, když do stěn naší školy ukryl strašlivého baziliška, na něž jsme nesměli ani okem pohlédnout. Dva poslední studenti to však nestihli, zkameněli, a tak jsme je museli složitě vysvobozovat. Jednou jsme využili i cestování časem, abychom zjistili, co napsal Harry do svého deníku.
Nejhorší boj nás však čekal poslední večer. Museli jsme překonat nejrůznější nástrahy,          nejzajímavější byla bezesporu hra “Dáma” naživo, kde děti byly oživlými figurkami.
Na konci naší strastiplné cesty jsme si uvědomili, že zlo pramení hlavně z nás, a tedy právě v nás musí nastat ta pravá změna, to opravdové rozhodnutí být lepší a lépe se chovat ke svým kamarádům a třeba i rodičům. Společnými silami se nám podařilo to nepěkné v nás porazit a tím i zničit podobu zla – lorda Voldemorta.

V pátek na nás čekalo slavností rozdání kouzelnického vysvědčení a hlavně úklid, na který jsou všechna kouzla krátká. Když se vysypal poslední koš a poslední ponožka našla svého majitele, vydali jsme na cestu zpět do reality svých domovů.

Martina Kolmanová