Kalendář akcí

loader
Výroční zpráva 2010

 Výroční zpráva za rok 2010

Salesiánské hnutí mládeže

Klub Telč

 


Úvod

Právě se Vám do rukou dostala výroční zpráva Salesiánského hnutí mládeže Klub Telč. Rok 2010 byl pro nás ve znamení seznamování se se Salesiánským hnutím mládeže. Navštívili jsme také několik nových akcí, které jsou pořádány pro všechny kluby dohromady. Také se nám podařilo rozšířit spolupráci s kamarády z Třeště a okolí a pomoci s organizací dvou prázdninových chaloupek pro děti z Třešťska a pokračovat ve spolupráci s dětmi a mládeží ze Starého Hobzí a okolí. V závěru roku 2010 jsme se také pustili do opravy klubovny, která teď září novotou a má pro své návštěvníky připraveno teplo a útulnost. 

V následujících kapitolách najdete podrobný seznam pořádaných aktivit – pravidelných schůzek, víkendovek, chaloupek atd. Některé akce jsou podrobněji rozepsány.

Vraťte se na chvíli časem a zavzpomínejte s námi na proběhlý rok 2010.

 Tereza Pavlíčková

 


Seznam pořádaných aktivit

SHM Klub Telč směřuje celoročně k zajištění bohatého celoročního programu pro děti a mládež ve věku 4 – 26 let z regionu Telčska, a nově také Třešťska. Každoročně se snažíme rozšiřovat nabídku aktivit, a tak uspokojovat touhu dětí po zážitcích, výjimečnosti, po kolektivu a dobrodružství. Celoroční program zahrnuje pravidelné schůzky, vícedenní i jednodenní akce a hlavně letní chaloupky. Základem je však pravidelná celoroční aktivita, která pro mnoho dětí ústí ve čtrnáctidenní prázdninovou chaloupku.

Pravidelná celoroční činnost – schůzky

Celoročně si děti mohou vybírat z různě tematicky zaměřených schůzek. Ty probíhají pravidelně jednou za týden v naší klubovně, na faře v Telči nebo v tělocvičně ZŠ Hradecká Telč. Schůzky byly různě tematicky zaměřené, a proto měly děti možnost výběru bohatého programu pro účelné využití svého volného času, věnování se svým koníčkům a navazování přátelství mezi sebou navzájem. Cílem pravidelných schůzek je vytvořit z dětí samostatně správně fungující partu vrstevníků. Schůzky vedou dobrovolníci starší osmnácti let, v několika případech jim pomáhají mladší asistenti. Pravidelných schůzek se v roce 2010 účastnilo okolo 65 dětí od 5 – 18 let. Do organizování pravidelné činnosti jsou zapojeni výhradně dobrovolníci, kteří tyto aktivity vykonávají ve svém volném čase a bez nároků na odměnu.

 • Celoroční pravidelné schůzky dívek - vzhledem k vysoké účasti na těchto schůzkách jsou dívky rozděleny podle věku na mladší a starší. Náplň schůzek tvoří především indoorové a outdoorové hry, rukodělné činnosti a tanec. Starší holky mají také možnost vyzkoušet si pořádání akcí pro mladší děti - podíleli se na přípravě programu na několika dnech pro děti. 
 • Srdíčko – vzhledem k velkému zájmu ze strany dětí je sbor rozdělen na mladší a starší. V mladším sboru děti ve věku 5 – 8 let nacvičují různé písně, se kterými poté vystupují na dětských mších svatých. Starší sbor Srdíčko s dětmi ve věku 9 – 14 let uspořádal před Vánoci koncert pro klienty Domova pro seniory v Telči.
 • Ministrantská přípravka – je zaměřena na ty úplně nejmladší - kluky od první do třetí třídy. Výuka základních znalostí o liturgii, vzhledem k jejich věku pojatá hravým stylem, je prokládána hrami se zaměřením na rozvoj všech smyslů i pohybových schopností a samozřejmě s důrazem na zábavu. 
 • Ministrantská schůzka - pravidelné schůzky pro kluky, kteří mají zájem o výkon funkce ministrantů ve správním obvodu Římskokatolického farního úřadu Telč. Pomocí her se děti zábavnou formou učí novým ministrantským dovednostem.  
 • Volejbal – pravidelná setkávání dětí a mládeže každou sobotu večer v místní tělocvičně Základní školy Hradecké.
 • Historický šerm – probíhá pravidelně v pondělí a ve čtvrtek v místní tělocvičně Základní školy Hradecké. Náplní je výuka základních kroků, útoků a obraných krytů, ale také základy divadelnictví a nácvik různých divadelních scének.
 • Schůzky pro starší dívky a chlapce – od nového školního roku jsme uspořádali novou pravidelnou schůzku pro dívky i chlapce ve věku 12 – 15 let. Podílejí se na přípravě programu pro děti na různých akcích a připravují se na funkci asistenta na prázdninových táborech.
 • AsiSchůzky – schůzky pro všechny asistenty a vedoucí. Probíhají jednou za měsíc a program je vždy různě zaměřený (film, geocaching, sport, deskové hry,…)

 


Jednodenní akce

Mimo pravidelných schůzek pořádáme také v průběhu roku několik jednodenních akcí různě tematicky zaměřených. Vždy jsou připravovány pro určitou skupinu dětí, mladých nebo rodičů. Pro děti byly v letošním roce nachystané dny plné her a zábavných úkolů, pálení vysvědčení na konci školního roku a v závěru roku také vánoční besídka. Pro mladé jsme přichystali Kinofest a několik akcí se hrou airsoft. Pro rodiče každoročně připravujeme ples. Ten letošní byl ve znamení pohádek. Pro řádné členy a všechny vedoucí a asistenty jsme v závěru roku uspořádali firemní vánoční večírek, kde došlo i na rozdílení cen předsedova potěšení za rok 2010.

 • Jednodenní akce s Airsoftem – proběhla třikrát během roku 2010 v lese u Řásné několik kilometrů od Telče.
 • Výlet pro děti – každoročně se děti ze 3. třídy připravují na 1. svaté přijímání a dobrovolníci z SHM Klub Telč pro ně připravují výlet ke kapličce nedaleko Telče. Náplní programu jsou různé hry, zaměřené na stmelení kolektivu dětí.
 • Pálení vysvědčení - na zakončení školního roku proběhla jednodenní akce s pestrým programem pro děti i pro rodiče.
 • Den farnosti – pravidelné setkání dětí, rodičů a dobrovolníků SHM Klub Telč proběhlo u kostela sv. Jana Nepomuckého nedaleko Telče. Náplní programu byly různé hry, pouštění draků a opékání špekáčků.
 • Ples pro mládež a rodiče dětí - na začátku února jsme uspořádali tradiční křesťanský ples, tentokrát nás k tématu plesu inspirovaly pohádky. Předtančení a půlnoční překvapení nacvičila starší mládež ve věku 15 – 26 let.
 • Vánoční besídka – zpestření prázdninového dne před vánočními svátky s bohatým herním programem pro děti ve věku 4 – 18 let. Na přípravě programu se podíleli účastníci schůzek pro starší dívky.


Víkendové a jarní chaloupky

Několikrát během roku bývá pro zpestření pravidelné roční schůzkové činnosti pořádán víkendový pobyt. K ubytování využíváme nabídku okolních far (Mrákotín, Stará Říše, Cizkrajov). Stejně jako na chaloupkách, je i na víkendových chaloupkách přítomen akreditovaný hlavní vedoucí a zdravotník. V roce 2010 se nám podařilo rozšířit nabídku víkendových pobytů o Pochaloupkovské setkání. Bylo uspořádáno pro všechny děti a vedoucí, kteří se o prázdninách zúčastnili některé chaloupky, aby zavzpomínali a předali své zážitky i ostatním. Setkalo se s velkým úspěchem, proto chystáme tuto akci každoročně opakovat. Víkendových akcí se účastnilo přes 80 dětí ve věku 7 – 18 let.  

 • Ostrov pokladů - v době jarních prázdnin se pro mladší děti ve věku 7 – 12 let uskutečnila chaloupka na faře v Cizkrajově tematicky zaměřená na piráty a ostrov pokladů.
 • ZVON Cizkrajov – jarní chaloupka pro mladší děti z okolí Starého Hobzí.
 • Asistentské setkání – setkání všech asistentů a vedoucích akcí SHM Klub Telč se uskutečnilo na faře v Mrákotíně.
 • Pochaloupkovské setkání – jako novinku v roce 2010 zařadil SHM Klub Telč pochaloupkovské setkání všech účastníků letních prázdninových táborů. Tato akce se těšila velkému zájmu, proto se zřejmě stane tradiční akcí SHM Klub Telč.
 • Pouť do Kuřimi
 • Pouť do Vranova

Prázdninové chaloupky

V průběhu letních prázdnin jsme uspořádali pro děti a mládež ve věku 7 – 18 let 5 běhů 14denních chaloupek. V roce 2010 se nám také podařilo uspořádat 2 chaloupky pro děti z Třeště a okolí a rozšířit tak nabídku akcí i pro děti z širšího okolí Telče. Chaloupky navazují na pravidelnou činnost dětí v průběhu školního roku a jsou vždy tematicky zaměřené. Každého termínu se zúčastňuje okolo 20 dětí, protože se děti dokáží v menším počtu mnohem snadněji stmelit v kolektiv a lépe se mezi sebou mohou poznat. Také se může lépe vytvořit vztah mezi vedoucím a dítětem, což pokládáme za jednu z výhod menšího počtu dětí. Na každém běhu tábora je přítomen akreditovaný zdravotník a proškolený hlavní vedoucí a dále 6 – 7 asistentů. Chaloupek se v letošním roce zúčastnilo okolo 100 dětí z Telčska a Třešťska a na organizaci se podílelo přes 30 asistentů.

 • Upíři: Nový svět 2010 – chaloupka pro mladší holky a kluky, která se uskutečnila na faře v Koněšíně. Děti se ocitly ve světě upírů a podařilo se jim zachránit jejich velitele Drákulu.
 • Pán prstenů – chaloupka pro mladší holky a kluky, která se uskutečnila na faře v Libině. Děti se ocitly ve světě hobitů, elfů, trpaslíků a čarodějů a zachránily svět zničením prstenů moci.
 • Robin Hood – chaloupka pro starší holky a kluky, která se uskutečnila na faře v Biskupicích.
 • Aleje u Kněžic – chaloupka pro mladší holky a kluky z Třeště a okolí, která se uskutečnila ve stanovém táboře v Alejích u Kněžic.
 • Aleje u Kněžic – chaloupka pro starší holky a kluky z Třeště a okolí, která se uskutečnila ve stanovém táboře v Alejích u Kněžic

 


Blíže o vybraných akcích


Chaloupka Biskupice: Robin Hood

Letos o prázdninách proběhla mimo jiné také chaloupka pro starší mládež ve věku mezi třinácti a patnácti léty. Všechno začalo již tradičně odjezdem z nádraží, netradičně z autobusového. Loučení rodičů s ratolestmi bylo srdceryvné. Přesto jsme si je odvezli. Autobus nás do Jaroměřic nad Rokytnou dopravil spolehlivě, zbytek cesty jsme urazili pěškobusem.

Jaké bylo ovšem naše překvapení, když jsme se zčistajasna ocitli přímo uprostřed hlubokého Šerwůdského lesa, právě v okamžiku svatby Robina Hooda a spanilé Mariany. Oč bylo však naše překvapení větší, když na onu svatbu násilím vtrhl zlotřilý Šerif z Nothingemu, majzl Robina po kebuli, nebohou Marianu unesl, a nejbližšího mnicha připravil o čutoru medoviny! Takové bezpráví! Taková nehoráznost! Nemohli jsme to tak nechat. Robina jsme ošetřili a přislíbili mu pomoc v boji proti šerifovým úkladům a lstem. Nakonec se nám podařilo osvobodit i spanilou lady Marianu (která mezitím vypila všechnu medovinu) a všechno dobře dopadlo.

To je v kostce příběh naší chajdy, vězte že v něm mimo jiné sehrál roli ochotnický sbor vedoucích, který si i na muzikál troufl. Ovečka Karel a její tři souputnice. A hlavně děti, kterým bych chtěl tímto poděkovat za vytvoření báječné chaloupkovské atmosféry.  

(Vladimír Smrčka)


Chaloupka Aleje u Kněžic: Zlatomlýn

Letos na táboře jsme si hráli na trosečníky. Ztroskotali jsme na pustém ostrově a hledali jsme poklad, ale zároveň jsme se museli dostat z ostrova pryč. V chatě na nástěnce jsme měli vystavené čtyři lodě, každá loď patřila k jedné ze skupinek. Vždy, když jsme hráli táborové hry, tak jsme za ně dostávali body, a kolik jsme dostali bodů, tolik se vybarvilo políček na lodi. Když se loď stále po políčkách vybarvovala, tak se jakoby stavěla a tím dřív jsme mohli odplout. Všichni trosečníci také sbírali bobříky mlčení, otužilosti, paměti a síly. Měli jsme i stezku odvahy a to byl bobřík odvahy. Za splněné bobříky jsme dostávali barevné knoflíky. Na našem ostrově nás taky přepadli indiáni, kteří tábořili nedaleko. Navštívil nás také pan farář a byl s námi na výletě v Třebíči. Ke konci týdne jsme šli po stopách Martina Zlatomlýna a hledali poklad, který někde ukryl, ale my, trosečníci, jsme ho samozřejmě objevili. Každý si z pokladu odnesl křížek na památku. Při odjezdu jsme zjistili, že nám někdo ukradl naši jedinou vlajku. Začali jsme pátrat po zločinci. Po chvilce pátrání jsme zjistili, že vlajka je na faře. Takže je jasné, kdo je hlavní podezřelý. Táborovou hru vyhrála zelená loď jménem Kanibalové.

(Kristýna Kartáková) 

Chaloupka Koněšín: Upíři

Temné nebe, blesky nad obzorem, křik, prosby, vydírání... Tak vypadal závěr naší letošní chaloupky na téma upíři. Tak vypadala smrt hraběte Drákuly, největšího zlouna v širokém dalekém okolí. Předtím ale děti prožily v Koněšíně u Dalešické přehrady čtrnáct dní dobrodružství, her a sluníčka. Počasí nám letos vážně přálo, tepla jsme si užili víc než dost a tak i koupání v přehradě přišlo vhod, a komu se nechtělo do vody, mohl třeba na loď. Ať už malou, nafukovací, nebo opravdový veliký parník. Z něj jsme si mohli prohlédnout úžasné skalní scenérie v údolí řeky Jihlavy, zamávat opalujícím se na pláži...

(Dana Kameníková)

 

Schůzky pro mladší holky 

O těchto schůzkách Vám nemohu moc prozradit. Důvod? Jsme tajná mise, která pátrá po tajných informacích, o kterých se nesmí nikdo dozvědět, zvláště zlo, před kterým všechny naše výzkumy zaznamenané v naší knize ukrýváme. Veškeré pokyny o tom, co máme dělat, dostáváme od Charlieho. Na první schůzce jsme našli knihu, kterou rozepsala první posádka tajné mise, ale z důvodů smrti ji nedokončila. Na nás je ji dokončit, a proto jsme si vyrobili létající rybu, která nás odveze všude a my prozkoumáme každý kout naší i cizí planety.

 (Kateřina Horníková)

Festival SHM

Přechod SKM Telč pod SHM přináší řadu nových nabídek. Mezi ně patří zajisté i možnost účasti na Festivalu SHM, který je každoročně pořádán v Pardubicích. Smysl tohoto festivalu je setkání všech dětí, rodičů a prarodičů, ale hlavně dobrovolníků vedoucích, kteří připravují program pro děti ve své farnosti a poděkování jim za to, že se snaží šířit dále salesiánskou myšlenku.

Také my jsme letos neodolali pozvánce na tento festival, a myslím, že nikdo z pěti účastníků nelitoval, že vážil dlouhou cestu do Pardubic. Celého setkání se zúčastnilo téměř 300 příznivců z různých koutů České republiky. Festival byl zahájen společnou mší svatou v kapli sv. Václava v Salesiánském středisku mládeže v Pardubicích. Po mši byl pro účastníky nachystán velmi pestrý program v podobě koncertů, divadelních představení, různých atrakcí  - horolezecká stěna, skluzavka, airsoft, sjíždění divoké řeky – na asfaltu, také nechyběly workshopy – malování na sklo, sádrové odlitky, dřevěné hračky, pletení z pedigu... K načerpání sil sloužil polední vepřový gulášek, kofola nebo pivko. Krátce po poledni se sešli “šéfové” SHM a ASC u baru. Na čtvrthodinku si dali schůzku členové Předsednictva SHM, Provinciální rady, zástupci klubů SHM a zástupci místních společenství ASC, aby se vzájemně pozdravili a připili sklenkou lahodného vína. Odpoledne mohli účastníci vyplnit přednáškou kpt. Mgr. Petra Fialy na téma “Mise vojenského kaplana v Afghánistánu”. Závěr odpoledne patřil volejbalovému turnaji dvojic, ve kterém se neztratili ani naši dva volejbalisti

– Patty a Kuba, kteří skončili na krásném třetím místě.
Celý festival zakončilo pojídání voňavého a křupavého grilovaného prasátka, které nás posilnilo na zpáteční cestu. Z Festivalu jsme odjížděli s dobrým pocitem dobře stráveného dne, s mnoha novými nápady a také s odhodláním se zúčastnit opět.                                                                                                                     (Tereza Pavlíčková)

 


Vzdělávání dobrovolníků

Volnočasový program pro děti a mládež připravují výhradně dobrovolníci, které se snažíme posílat na různá školení a pořádat pro ně víkendy zaměřené na vzdělávání.

Na chaloupkách je vždy přítomen hlavní vedoucí, který úspěšně absolvoval kurz Školení hlavních vedoucích akreditovaný MŠMT. Dále je na akcích přítomen zdravotník, který absolvoval kurz Příprava zdravotníků akreditovaný MŠMT. V roce 2010 se nám podařilo rozšířit řady hlavních vedoucích o 3 nové pokračovatele, když úspěšně absolvovali víkendové školení hlavních vedoucích akreditované MŠMT.

Členové SHM Klubu Telč

V roce 2010 se nám podařilo rozšířit členskou základnu o další přírůstky, evidovaných členů je proto již 90. Nové členy neodradilo ani zavedení členských příspěvků, za což jsme rádi. Členské příspěvky jsou využívány na zlepšování vybavení klubovny a na nákup materiálu na schůzky.  
V říjnu 2010 se také uskutečnily nové volby do výboru klubu. Této role se po zvolení ochotně ujali Jakub Kadlec a Jakub Švarc. A aby změn nebylo málo, došlo v říjnu také ke změně správce klubovny. Této role se poprvé v historii ujala slečna, a to Kateřina Horníková. Všem, kteří se aktivně podílejí na chodu SHM Klubu Telč, patří velký dík.

Prezentace organizace na veřejnosti

V roce 2010 jsme postupně rozšiřovaly webové stránky našeho klubu www.mladeznici.cz, které slouží rodičům, mladým a dětem jako informační zdroj o jednotlivých chystaných či proběhlých akcích a také jako komunikační možnost mezi organizátory a dobrovolníky.

Také jsme se snažili pravidelně dopisovat do místního Farního věstníku a Telčských listů, kde jsme také informovali o proběhlých či chystaných akcích. Ke konci roku jsme začali vydávat občasník SEM TAM, ve kterém se snažíme širokou veřejnost informovat o našich akcích, o členech či o proběhlých akcích.

Organizační struktura

V říjnu se uskutečnila valná hromada řádných členů, která přijala rezignaci dvou dosavadních členů výboru klubu. O jejich nástupcích se hlasovalo tajným hlasováním. Výsledkem bylo zvolení Jakuba Kadlece a Jakuba Švarce do výboru klubu. 


Stávající organizační struktura SHM Klubu Telč vypadá následovně:

Předseda - Tereza Pavlíčková

Místopředseda – Jan Pavlíček

Výbor klubu – Martina Kolmanová, Jakub Kadlec, Jakub Švarc


Valné hromady se účastní všichni řádní členové, což jsou dobrovolníci starší 15 let, kteří vyplnili přihlášku k řádnému členství a tím získali právo účasti na rozhodování o klubových záležitostech. 

Plán činnosti v roce 2011

V roce 2011 bychom rádi zachovali stávající aktivity a pokusili se rozšířit nabídku i o další akce, jakými jsou například Cesta vlakem kolem země blízké České republice nebo sportovní turnaje mezi okolními farnostmi. Plánujeme také udržet a rozšířit spolupráci s nedalekou třešťskou farností.

 Výkaz o příjmech a výdajích:

Oddíl A

Příjmy, které nejsou předmětem daně

Druh

Příjmy

Výdaje

úroky z vkladů na BÚ

56

973

Dary

0

0

Dotace

115110

0

 

 

 

A. Celkem

115166

973

 

 

 

Oddíl B

Příjmy osvobozené

Druh

Příjmy

Výdaje

členské příspěvky

6060

0

výnosy kostelních sb.

0

0

 

 

 

B. Celkem

6060

0

 

Oddíl C

Hlavní činnost

Druh činnosti

Příjmy

Výdaje

Rozdíl

Daňové

Nedaňové

zisk +

ztráta

Kulturní a vzdělávací akce

80790

60832

 

19958

 

Volný čas dětí a mládeže

202530

340537

115110

 

-138007

 

 

 

 

 

 

Celkem

283320

401369

115110

 

-2939

 

 

 

 

 

 

Oddíl D

Hospodářská činnost

Druh činnosti

Příjmy

Výdaje

Rozdíl

Daňové

Nedaňové

zisk +

ztráta

Příjmy z reklamy

0

0

0

0

0

Příjmy z pronájmu

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Celkem

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Oddíl E

Celkový součet příjmů

Celkem A+B+C+D rozdíl celk. příjmů a výdajů = HV. ř. 10

Příjmy

Výdaje

HV = ř.10

 

 

404546

402342

2204

 

 

Základ daně

 

 

19958

 

 

 

Závěr 

Na závěr výroční zprávy bych chtěla poděkovat všem, kteří se na pořádaných akcích nějakým způsobem podíleli - svou přítomností, modlitbou, svým časem apod. Zvláštní dík patří všem rodičům našich dobrovolníků, protože jim umožnili strávit spoustu času v prostorách naší klubovny při různých plánovacích „slezinách“ i zúčastnit se pořádaných akcí.

 Tereza Pavlíčková